Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE) uaktualniliśmy naszą Politykę Prywatności.

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy oraz chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” z siedzibą w Karpaczu przy ulicy Skalnej 45.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach komunikacyjnych (odpowiedzi na zapytania noclegowe), realizacji usług hotelowych oraz księgowych.

Jednocześnie w celach finansowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienie kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Informujemy o prawach wynikających z nowych przepisów:

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Polityki Prywatności proszę pisać na adres e-mailowy: szkolne@schronisko-liczyrzepa.pl