Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania schroniska, w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa:

 1. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Liczba osób w jednym pokoju może maksymalnie wynosić 4 (nie dotyczy rodziny).
 3. Podczas pobytu grupy nie przyjmujemy turystów indywidualnych.
 4. Kuchnia samoobsługowa oraz stołówko-świetlica są nieczynne do odwołania.
 5. Do schroniska nie będą wpuszczani: turyści oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 6. Turyści indywidualni, otrzymują pokój i łazienkę na wyłączność.
 7. Do schroniska nie będą wpuszczane osoby które nie są naszymi gośćmi (nie dotyczy odpowiednich służb).
 8. Dyrektor placówki zapewnia:
  1. Sprzęt i środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń schroniska.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy recepcji i na korytarzach przy toaletach, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników.
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w pojemnik z maseczkami i rękawiczkami oraz płynem do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniających bezpieczeństwo oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, dla pracownikom i turystów.